Ат-ветеринария дарулары

  • баннер1
  • bnaner2
  • баннер3
  • Баннер 4
  • Баннер 5
Түбәндә билгеләнгән ветеринария дарулары китерелгәнат.Бу дарулар өченhorseтөрлечә килфункцияләре, шул исәптәнантипаразит препаратлары, туклану өстәмә дарулар һ.б., популяр продуктлар0,4%ивермектингель корт шприцы, 2,5% албендазол асылмалы, 10% декстран тимер инъекциясеһәм башкалар.